Diensten

  • Welke zorgverlening geeft Dilazorg?

  • Wat zou jij willen?

  • Wil je graag de volledige aandacht in alle rust?
  • Wil je helemaal gezien en gehoord wordt als persoon in jouw specifieke situatie?
  • Wil jijzelf centraal staan en niet je ziekte?
  • Wil je dat er gekeken wordt naar wat je nog allemaal wèl kunt, met eventueel ondersteuning en begeleiding?
  • Wil je meer aandacht voor jouw als uniek persoon op lichamelijk, geestelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel gebied?


In welke situaties wordt ik zoal ingeroepen?


Laatste levensfase en of stervensfase

Als je als cliënt in je laatste levensfase verkeert en je deze op een zo natuurlijk mogelijke manier wilt doorbrengen.
Dat kunnen de laatste levensjaren of maanden van je leven zijn en uiteindelijk je stervensfase.

ondersteuning voor mantelzorger

Als je als mantelzorger overbelast wordt en je behoefte hebt aan ondersteuning. 

Denk hierbij aan: een professioneel oog dat met je mee kijkt, overzicht houden, zorg uit handen nemen die verder gaat dan alleen verzorgen of verplegen. Hierbij is nauw contact over een weer via verschillende media. Dit geeft je meer rust en een gevoel van ruimte.

aandacht voor spirituele belevingswereld

Als je als cliënt behoefte hebt aan aandacht voor de spirituele belevingswereld binnen het zorgproces. 
Denk bijvoorbeeld aan: gesprekken op het gebied van zingeving in relatie tot je ziekte, aandacht voor je rituele gewoontes tijdens de verzorging, stiltemomenten, een gebed, een gevoel van verbondenheid met de natuur om je heen of je diepere emoties.

als extra bij bestaande zorg

Als aanvulling op al bestaande zorg die wordt geboden bijv. door een organisatie of instelling die beperkt is in tijd en mogelijkheden. Hierdoor wordt de kwaliteit van de zorg geoptimaliseerd.

Wat kun je van mij verwachten?


professionaliteit

Ik zal je mijn volledige aandacht geven waarbij je naast mijn deskundigheid een grote mate van betrokkenheid en inlevingsvermogen zult ervaren.

coördinatie

Het verkrijgen van overzicht over alle gegeven zorg. Hierbij kan ik je helpen het overzicht te bewaken en op tijd te signaleren wanneer er actie moet worden ondernomen.

samenwerking

Door samen met jou de zorg te evalueren en te kijken of de benadering en de werkwijze nog voldoen aan jouw wensen. Ik kan je helpen dit met andere zorgprofessional te bespreken om zo tot een eenduidig beleid te komen.


Expertise van Dilazorg


Verbinding

Mijn expertise ligt door mijn verbindende kwaliteiten vooral in het begeleiden en coördineren van het zorgproces, hierdoor wordt de kwaliteit van zorgverlening optimaal. 

Het geheel

Hierbij kijk ik naar het gehele zorgproces waar niet alleen jij als cliënt deel van uitmaakt, maar ook je familie, mantelzorgers en andere professionals. 

Combinatie van diensten

Mijn ervaring is dat er in een complexe situatie juist behoefte is aan een combinatie van mijn diensten. In een kennismakingsgesprek bespreken we waar jij behoefte aan hebt.


1. Persoongebonden zorg

2. Indiceren 

3. Zorg en begeleiding in de laatste levensfase en bij het stervensproces

4. Samenwerking met andere disciplines en bemiddeling

5. Telefonische ondersteunende begeleiding voor mantelzorger/skypen

6. Bijzondere muzikale dienstverlening