Vergoedingen en tarieven

Bekostiging diensten van Dilazorg

Wordt Dilazorg vergoed?

Zorg in natura
Dilazorg levert geen gecontracteerde zorg en wordt daarom niet vergoed door de verzekeringen als zorg in natura. 

PGB (PersoonsGebondenBudget)
Met een PGB budget voor verzorging, verpleging of begeleiding worden de diensten van Dilazorg vergoed.
Ook voor terminale zorg kan een PGB worden aangevraagd (met een terminaal verklaring van de huisarts) en worden mijn diensten vergoed.

Dilazorg inhuren

Particulier of aanvullend op een PGB
Je kunt Dilazorg natuurlijk altijd particulier bekostigen of particulier aanvullend op je PGB als deze niet geheel toereikend is.

Tarieven en afspraken

Tarieven

Persoonsgebonden zorg

Dilazorg hanteert uurtarieven. De uurtarieven liggen niet vast en zijn afhankelijk van de geboden diensten, de rijafstand, het aantal geboden uren en de complexiteit van zorg. Het minimum uurtarief is €40,- . Dit tarief is vrijgesteld van BTW.

Indiceren

Een indicatiestelling houdt in:

1 - het treffen van voorbereidingen

2 - indicatiegesprek,

3 - uitwerking van het gesprek in de vorm van een verslag of het invoeren van de indicatie in het Omaha systeem 
      (voor organisaties).

4 - in overleg kunnen daar evaluaties, monitoren en overlegmomenten bij komen.

Uurtarief of all-in-pakket

De kosten kunnen op 2 manieren worden overeengekomen: met een uurtarief of all-in-pakket.

  • Bij het uurtarief hanteer ik binnen een half uur rijafstand €75,-. Daarbuiten wordt het tarief aangepast. Dit tarief is vrijgesteld van BTW.
  • Tarief all-in-pakket kan vooraf worden overeengekomen en is afhankelijk van de complexiteit van zorgverlening. (laag complexe zorg, gemiddelde complexe zorg, hoog complexe zorg).

Ondersteunende begeleiding op afstand, bellen of skypen 

gaat op afspraak. Het uurtarief is € 55,-. Dit tarief is vrijgesteld van BTW.

Bijzondere diensten en een gesprek voor samenwerking met andere disciplines  

Deze worden alleen geboden in combinatie met persoonsgebonden zorg.


Afspraken

Zorgovereenkomst van opdracht

Bij het aannemen van een opdracht worden overeengekomen afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Bij een PGB wordt er gebruik gemaakt van Model zorgovereenkomst van opdracht (van de SVB) en in andere gevallen van een overeenkomst van opdracht voor ZZP-er welke is goedgekeurd door de belastingdienst.